Nền kỹ nghệ địa ốc ở Toronto và Vancouver không suy giảm trong thời Đại Dịch

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo thì nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto đã gia tăng tốc độ, tuy là tốc độ vẫn chưa bằng tốc độ của thời tiền Đại Dịch.
Trong tháng 5 vừa qua, theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto, TRREB, thì có 4,606 căn nhà bán được, gia tăng 55.2 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 4 trước đó.
Theo nhận định của ông Michael Collins, chủ tịch hội đồng địa ốc thành phố Toronto thì guồng máy kinh tế vừa khởi động thì đã có những tin vui khích lệ, và những tiến triển này có thể vẫn tiếp tục trong những tháng sắp tới?
Giá trung bình một căn nhà , bao gồm tất cả loại nhà, ở vùng thủ phủ Toronto trong tháng 5 năm nay 2020 là $863,599, gia tăng 3 phần trăm trong vòng 1 năm.
Ông Jason Mercer, phân tích gia tài chánh của hội đồng địa ốc thành phố Toronto tiên đoán là giá nhà sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng mùa hè sắp đến.
Tại vùng thủ phủ Vancouver, số nhà bán được trong tháng 5 là 1,485 căn, gia tăng 33.9 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 4 trước đó.
Giá trung bình 1 căn nhà trong vùng thủ phủ Vancouver là $1,028,400, gia tăng 2.9 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...