Nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Montreal tiếp tục tiến triển mạnh.

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo thì nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố Montreal vẫn phát triển mạnh mẽ.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Montreal thì số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ trong tháng 9, gia tăng 8 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 9 năm ngoái.
Đây cũng là số nhà bán được cao nhất trong tháng 9, trong vòng 9 năm qua.
Theo bà Nathalie Begin,chủ tịch của hội đồng địa ốc Montreal thì số nhà bán được đã tiếp tục gia tăng trong vòng 43 tháng qua.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia địa ốc thì trong khi giá nhà ở các vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver đã lên đến mức mà người thường không có khả năng mua, thì giá nhà ở thành phố Montreal xem ra vẫn còn quá rẻ.
Những người đầu tư ngoại quốc nhất là những người Trung quốc đã chuyển sang mua nhà ào ạt ở các thành phố khác ở Canada mà trong đó có thành phố Montreal.

Tin tức khác...