Bão Michael cấp 4 sửa soạn đến đất liền

Panama City: Theo những công bố sáng hôm thứ tư ngày 10 tháng 10, thì cơn bão Michael đang trên đường thổi đến vùng Panhandle của tiểu bang Florida, đã gia tăng cường độ và có thể sẽ đổ vào đất liền với bão loại 4 và sức gió lên đến 140 dặm một giờ (225 cây số một giờ).
Đây là trận bão khủng khiếp nhất đã đến Hoa Kỳ trong năm nay và cho vùng Panhandle của tiểu bang Florida. Từ năm 1950 cho đến nay chỉ có 3 trận bão cấp 3 thổi đến vùng Panhandle này là bão Eloise năm 1975, bão Opal vào năm 1995 và bão Dennis vào năm 2005.
Sở khí tượng Quốc Gia Hoa Kỳ đã cho là trận bão Michael là trận bão hết sức nguy hiểm, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến 3.8 triệu cư dân sống ở Hoa Kỳ.
Tiểu bang Florida đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp và lệnh di tản đã đến cho những cư dân sống ven biển. Tất cả 6 phi trường ở các thành phố trong vùng Panhandle đã tạm ngưng hoạt động.

Tin tức khác...