Nền kinh tế Mỹ suy thoái nặng nề nhất trong lịch sử

New York: Theo những công bố phổ biến trong hôm thứ năm ngày 30 tháng 7, thì nền kinh tế Mỹ đã suy thoái ở mức nặng nề nhất trong lịch sử, vì đại dịch COVID-19.
Theo bản công bố của văn phòng phân tích kinh tế Hoa Kỳ, the Bureau of Economics Analysis, thì nền kinh tế Mỹ trong ba tháng từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm nay, tính theo tỷ lệ nguyên năm, đã sút giảm 32.9 phần trăm, mức sút giảm kinh tế chưa từng xảy ra ở Hoa Kỳ.
Trong vòng 3 tháng từ tháng giêng đến tháng 3 năm nay, mức gia tăng sản lượng nội địa Mỹ, GDP, đã sút giảm theo tỷ lệ sút giảm 5 phần trăm.
Sự suy thoái kinh tế năm nay là kết quả của hai sự sút giảm kết hợp: sự suy giảm của nền y tế công cộng và cuộc khủng hoảng kinh tế, và đã khiến hàng chục triệu người bị thất nghiệp.
Trong khi guồng máy kinh tế Mỹ đã bắt đầu mở cửa lại, vẫn còn 15 triệu người Mỹ thất nghiệp kể từ tháng hai cho đến nay.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email