Một thành viên đảng Cộng Hòa, tham dự cuộc vận động tranh cử Tulsa mà không đeo khẩu trang, qua đời vì COVID-19

Atlanta, Georgia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 30 tháng 7, ông Herman Cain, một thành viên cốt cán của đảng Cộng Hòa, và một người ủng hộ mạnh mẽ tổng thống Trump, đã qua đời ở bệnh viện thành phố Atlanta.
Ông Herman Cain, 74 tuổi, một nhà thương mại người da đen, từng ra ứng cử chức ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, đã qua đời sau nhiều tháng nằm bệnh viện.
Ông Cain là một trong những ủng hộ viên của đảng Cộng Hòa tham dự cuộc vận động tranh cử của tổng thống Trump ở thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma mới đây.
Cuộc vận động tranh cử này diễn ra vào ngày 20 tháng 6, đã gặp nhiều chỉ trích, vì hơn 6 ngàn tham dự viên, đã không đeo khẩu trang.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email