Nền kinh tế Canada phát triển mạnh mẽ

Ottawa: Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến, nền kinh tế Canada đã phát triển nhanh  hơn những dự đoán trong tài khóa ba tháng thứ hai của năm nay 2017.

Sản lượng  nội địa GDP của Canada trong ba tháng qua tính đến cuối tháng 6, đã gia tăng ở mức 4.5 phần trăm tính theo nguyên năm, trong khi các chuyên gia tài chánh lại tiên đoán mức gia tăng chỉ ở mức 3.7 phần trăm.

Đây là mức gia tăng mạnh nhất  trong vòng 6 năm qua.

Theo ông Derek Burleton,phụ tá  kinh tế gia trưởng của ngân hàng TD, thì khi công bố mức gia tăng tổng sản lượng nội địa GDP ở mức 4.5 phần trăm, thì ngừoi ta nghĩ ngay đến Trung quốc, vì chỉ có Trung quốc mới có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như thế trong những thập kỷ qua.

Các thống kê cũng cho thấy là sự phát triển kinh tế ở Canada trong 6 tháng qua, đã ở mức cao nhất kể từ năm 2002 cho đến nay.

Một trong những lý do khiến nền kinh tế Canada tiến bước nhanh, trong khi vẫn có những lo âu trên thế giới về chính trị, là vì những người tiêu thụ ở Canada vẫn tiếp tục bỏ tiền mua sắm hàng hóa, sửa sang nhà cửa.

Với sự tiến triển của nền kinh tế, các chuyên gia tài chánh nghĩ là ngân hàng trung ương  Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản ngân hàng vào ngày 7 tháng 9 sắp tới?

 

Tin tức khác...