Muốn xin giấy phép làm việc ở Canada, các sinh viên ngoại quốc phải học ở các trường cao đẳng và đại học công lập.

Edmonton, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 11, khoảng 80 sinh viên ngoại quốc theo học ở một trường cao đẳng tư ở Canada  đã lên tiếng phàn nàn là họ bị lừa dối (misled) về hy vọng được  làm việc và dần dần có triển vọng thành thường trú nhân của Canada.

Theo tổ chức  Migrante Alberta, một tổ chức bảo vệ quyền lợi của những di dân đến Canada đã cho biết là có khoảng 80 sinh viên ngoại quốc  đang theo học ở một trường cao đẳng tư ở thành phố Edmonton đã hết sức thất vọng khi  các sinh viên này  được cho biết là họ không có quyền xin làm việc ở Canada.

Những sinh viên này cho biết họ đã bị lừa dối khi nộp đơn xin học ở Canada qua những công ty lo việc di trú.

Thường là sau hai năm theo học ở một trường cao đẳng hay đại học ở Canada, những sinh viên du học có thể xin giấy phép làm việc bán thời gian: một  bước căn bản cho những sinh viên này xin ở lại  Canada.

Theo tổ chức Migrante Alberta thì sinh viên của những trường cao đẳng do tư nhân sáng lập sẽ không có quyền xin làm việc ở Canada.

More Stories...