Chi phí săn sóc y tế cho những người Canadians

Ottawa: Trong năm 2017, chính quyền Canada dự trù sẽ chi tiêu 242 tỷ dollars cho những dịch vụ săn sóc sức khỏe cho cư dân trong năm 2017.

Như thế trong năm nay, chi phí săn sóc sức khỏe cho một người Canadian là $6,604, gia tăng $185 so với chi phí năm ngoái 2016.

Những dữ kiện đã được tổ chức the Canadian Institute for Health Information (CIHI), một tổ chức bất vụ lợi phổ biến.

Cũng theo tổ chức nghiên cứu CIHI thì  chi phí y tế trong năm nay bằng 11.5 phần trăm tổng sản lượng nội địa GDP  và cũng bằng với con số 11.5 phần trăm GDP trong năm ngoái.

Trong các chi phí y tế, chi phí bệnh viện cao nhất chiếm 28.3 phần trăm tổng số tiền chi tiêu.

Theo ông Michael Hunt, giám đốc nghiên cứu của tổ chức CIHI thì nền kinh tế Canada hiện tiến triển rất mạnh và  sẽ giúp cho chính quyền liên bang có thêm những phương tiện tài chánh  trợ giúp cho  chương trình bảo vệ sức khỏe của cư dân.

More Stories...