Muốn mua cần sa, phải đủ 18 tuổi.

Bà bô trưởng tư pháp Ganley

Edmonton, Alberta: Trong hôm thứ tư ngày 4 tháng 10, bà  Kathleen Ganley, bộ trưởng tư pháp tỉnh bang Alberta đã công bố những đường hướng  của tỉnh bang này về việc mua bán cần sa, một khi cần sa được hợp thức hóa vào tháng 7 năm tới 2018.

Bà bộ trưởng  Ganley  cho biết  tuổi tối thiểu để có thể mua cần sa ở  tỉnh bang Alberta là 18 tuổi.

Cũng theo bà bộ trưởng thì một người chỉ được mua tối đa mỗi lần 30 grams cần sa.

Mỗi gia đình có quyền trồng tối đa 4 cây cần sa và những cây này không được cao quá  1 mét.

Việc trồng cần sa ngoài  đồng ruộng bị cấm.

Việc hút cần sa ở tỉnh bang Alberta cũng bị giới hạn như việc hút thuốc lá.

Người ta cũng không thể hút cần sa và sau đó lái xe, tương tự như trường hợp uống rượu và lái xe.

Bà bộ trưởng cũng kêu gọi cư dân trong tỉnh bang cho thêm ý kiến về những đường hướng này và hạn chót để bộ tư pháp nhận ý kiến của cư dân là ngày 27 tháng 10 sắp tới.

Đường hướng của  chính quyền tỉnh bang Alberta về việc kiểm soát  việc buôn bán cần sa cũng chưa đầy đủ: tỉnh bang chưa cho biết giá cả bán cần sa cũng như ai là người được quyền bán: các công ty tư nhân hay công ty quốc doanh do chính quyền tỉnh bang thiết lập.

 

Tin tức khác...