37 người phải vào bệnh viện sau bữa tiệc ăn mừng hội ngộ ở thành phố London.

London, Ontario: Trong những ngày cuối tuần 1 tháng 10, tại thành phố London, tỉnh bang Ontario, có một bữa tiệc ăn mừng hội ngộ hàng năm của những cựu sinh viên  trường đại học Western Ontario, có khuôn viên trường ở trong thành phố London này.

Tuy nhiên vì có những người không có phải là cựu sinh viên cũng tham dự, vì bữa tiệc diễn ra trên đường phố nên được gọi là  “bữa tiệc trở về nhà xưa giả mạo” (fake homecoming party).

Trong bữa tiệc  trở về nhà xưa kỳ này có trên 11 ngàn người tham dự, và cũng gây những  bạo động, ẩu đả.

Có 37 ngừoi bị thương phải chở vào bệnh viện. Cảnh sát cũng buộc tội trên 60 người và  gửi giấy cảnh cáo cho cả ngàn người khác .

Với 11 ngàn người tham dự,các giới chức thành phố lo ngại là không có đủ nhân viên cấp cứu, nếu trường hợp có những tai nạn lớn xảy ra.

 

More Stories...