Mực nước sông xuống thấp vì trời nóng và thiếu mưa

Toronto: Theo những công bố hôm thứ hai ngày 16 tháng 7, thì mực nước sông ở các vùng đông của tỉnh bang Quebec và vùng tây của tỉnh bang Quebec đã giảm vì thời tiết nóng và không mưa trong những ngày qua.
Mực nước sông hồ xuống thấp cũng khiến chính quyền của nhiều thành phố lên tiếng, yêu cầu cư dân trong thành phố nên tiết kiệm số nước sử dụng hàng ngày.
Cơ quan bảo tồn thiên nhiên vùng thung lũng Rideau cũng là cơ quan theo dõi mực nước sông Tay trong khu vực gần thành phố Perth đã cho biết là mực nước sông hồ trong vùng đã xuống đến mức nguy hiểm.
Theo ông Patrick Larson của cơ quan bảo tồn thiên nhiên vùng thung lũng Rideau thì thời gian này hàng năm các giòng suối nhỏ bị cạn nước là chuyện bình thường, nhưng cái lo ngại là mực nước kinh đào Rideau cũng cạn, cho thấy là mực nước ở hồ dự trữ nước uống cho khu vực thủ đô Ottawa cũng sút giảm.
Chính quyền các thị trấn Perth ở tỉnh bang Ontario và thị trấn Shawville ở tỉnh bang Quebec đã yêu cầu cư dân trong khu vực cắt giảm việc dùng nước.
Theo chính quyền các thị trấn này thì những khu vực này đang ở trong tình trạng hạn hán và người ta không biết tình trạng hạn hán sẽ kéo dài trong bao lâu?

Tin tức khác...