Biểu tình phản đối thủ hiến Doug Ford

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 14 tháng 7, một cuộc biểu tình phản đối thủ hiến Doug Ford và tân chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến diễn ra tại Queen’ s Park, nghị viện tỉnh bang Ontario.
Có khoảng 100 người biểu tình trước nghị viện tỉnh bang.
Những người biểu tình đã phản đối những chính sách của tân chính quyền tỉnh bang Ontario vừa được công bố trong bản diễn văn đường hướng được tuyên đọc ở nghị viện tỉnh bang những ngày trước đó.
Những người biểu tình phản đối việc chính quyền tỉnh bang cho áp dụng lại chương trình cũ dạy về sex, thay thế cho những chương trình dạy sex mới của đảng cầm quyền Tự Do trước đây.
Đồng thời những người biểu tình cũng phản đối việc chính quyền tỉnh bang cắt giảm những tài trợ cho những tổ chức đồng tính, cắt giảm những tài trợ cho các chương trình nân đỡ những người thổ dân.

Tin tức khác...