Mức lạm phát sút giảm

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến, thì mức lạm phát của Canada trong tháng 5 vừa qua đã sút giảm, ở dưới mức 2 phần trăm lo ngại.

Trong tháng 5, mức lạm phát ở Canada chỉ có 1.3 phần trăm, so với mức lạm phát 1.6 phần trăm trong tháng tư trước đó.

Những nguyên do khiến mức lạm phát không gia tăng là giá thực phẩm và giá xăng dầu không tăng cao.

Giá thực phẩm sút giảm 0.1 phần trăm trong vòng 1 năm, tính đến tháng 5 năm nay.

Giá xăng dầu cũng sút giảm: tính đến tháng 4 năm nay, giá dầu thô đã giảm 15 phần trăm trong vòng 1 năm.

Sở Thống Kê Canada cũng cho biết mức lạm phát đã sút giảm trên tất cả các tỉnh bang trong tháng 5 vừa qua.

Tin tức khác...