Mức lãi suất ngân hàng ở Canada sẽ gia tăng

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 30 tháng 5, ngày công bố định kỳ mức lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương Canada.
Ngân hàng trung ương đã không thay đổi mức lãi suất căn bản, vẫn giữ ở mức 1.25 phần trăm, mức lãi suất đã không thay đổi từ tháng giêng đến nay.
Tuy nhiên theo bản công bố của ngân hàng trung ương thì những tiến triển của nền kinh tế trong tháng tư, đã đảm bảo là mức lãi suất ngân hàng sẽ phải gia tăng trong tương lai, để ngăn ngừa mức lạm phát.
Các nhà đầu tư đã nghĩ là mức lãi suất căn bản sẽ gia tăng trong kỳ thông báo tới vào ngày 11 tháng 7.
Đồng thời trị giá của đồng Gia kim so với đồng Mỹ kim cũng gia tăng cao trong hôm thứ tư: gia tăng thêm 83 xu và ở mức 77.65 xu Mỹ kim.

Tin tức khác...