Mùa thuế 2019

Mùa thuế lại về, và mùa thuế năm nay có những thay đổi nhất là cho những người làm chủ những cơ sở thương mại, sử dụng những dịch vụ sử dụng thú vật và những sinh viên đại học và cao đẳng.
Một trong những thay đổi là mức thuế liên bang của những tiểu thương đã giảm từ mức 10.5 phần trăm xuống còn 10 phần trăm.

Ngoài ra còn có thêm tín dụng dành cho những chi tiêu liên quan đến những thú vật được huấn luyện cho dịch vụ như chó dẫn người mù, giúp những người bị bệnh..v.v.

Tín dụng chi tiêu cho việc dùng thú vật giúp người bao gồm tiền mua con vật đó, thực phẩm và tiền y tế cũng như tiền mướn người huấn luyện.
Tiền chi phí di chuyển vẫn được khai trừ thuế, nhưng không còn được dùng để làm giảm chi phí tiền mượn mua nhà khác ( home relocation loans).
Tại hai tỉnh bang Ontario và Saskatchewan, sinh viên bậc đại học và cao đẳng không còn được giảm thuế tỉnh bang, về số tiền học phí mà người này đã đóng.

Chính quyền liên bang cũng cho cắt giảm thuế tiền chi phí thương mại ( capital cost allowances) một cách nhanh chóng hơn, thay vì phải kéo dài trong nhiều năm như trước, cho những chi phí sau ngày 21 tháng 11 năm 2018.

Thí dụ như những người cho thê nhà theo kiểu Airbnb, có thể khai xin trừ thuế tiền mua bàn ghế, giường chiếu cho căn chúng cư hay căn nhà.
Những nhà thương mại không có quyền tự do làm giảm tiền lợi tức của mình, bằng cách khai trã lương cho thân nhân:những thân nhân muốn được trả lương, phải chứng tỏ là họ có làm việc thật tình trong vòng 5 năm qua.

Những thay đổi trong năm tới:

Trong năm tới chính quyền liên bang sẽ cho đánh thuế carbon tại các tỉnh bang Manitoba, New Brunswick, Ontario và Saskatchewan, và những gia đình trong các tỉnh bang vừa kể, sẽ được khai trừ thuế carbon hay thuế môi trường: một người được khai thuế môi trường cho một gia đình.
Trong năm 2019, the Working Income Tax Benefit cho những người có lợi tức thấp sẽ được thay thế bằng một phụ cấp khác có tên là the Canada Workers Benefit.

Thuế thương mại liên bang cho giới tiểu thương sẽ cắt giảm từ mức 10 phần trăm xuống còn 9 phần trăm.

Những tiểu thương mà có lợi tức của những loại đầu tư khác như tiền lời cổ phiếu, những cách đầu tư không tích cực ( passive income) sẽ không được hưởng mức thuế thương mại hoàn toàn ở mức 9 phần trăm, và nếu số lợi tức thụ động cao hơn 150 ngàn dollars một năm thì sẽ hoàn toàn mất những lợi điểm của mức thuế dành cho giới tiểu thương.

Khi nào bạn nên khai thuế lợi tức cho năm ngoái 2018?

Những người mà phải đóng thêm thuế lợi tức, thì phải khai và gửi đi trước ngày 30 tháng 4 năm nay.
Những người tự làm chủ ( self employed) có thể gửi bản khai thuế trước ngày 17 tháng 6, nhưng nếu những người này sẽ phải thêm thuế lợi tức, chứ không nhận được hồi thuế, thì họ phải nộp tờ khai trước ngày 30 tháng 4.
Những người muốn bỏ tiền vào quỹ hưu cá nhân RRSP cho việc khai thuế trong năm 2018, thì phải bỏ thuế vào trước ngày 1 tháng 3.
Ngoài ra người ta cũng có quyền bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA $5,500 cho năm 2019.

Tin tức khác...