Mùa Thu 2019 ở thành phố Mississauga

(hình ảnh Nguyễn Tuấn Hoàng)

Những hình ảnh mùa Thu trở về ở hai công viên Erindale và River Wood trong thành phố Mississauga bên bờ sông Credit.

Tin tức khác...