Một Trump ích kỷ, vô lương tâm: công ty 3M được lệnh không bán vật dụng bảo vệ cá nhân cho Canada.

New York: Trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 4, công ty 3M cho biết là công ty này được khuyến cáo của tòa Bạch Ốc là không nên bán những vật dụng bảo vệ cá nhân sang cho Canada.
Công ty 3M là công ty sản xuất nhiều vật dụng bảo vệ cá nhân như khẩu trang thứ tốt N95, máy trợ thở…
Ông Trump cũng yêu cầu công ty 3M cung cấp cho cơ quan cứu trợ khẩn cấp Hoa Kỳ càng nhiều vật dụng bảo vệ cá nhân càng tốt.
Cũng theo bản công bố của công ty 3M thì lời khuyến cáo này khiến công ty 3M có những lo âu về tình nhân đạo đã không được tôn trọng.

Tin tức khác...