Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ca ngợi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada.

Toronto: Trong ngày chúa nhật 29 tháng 10, sau  khi viếng thăm 3 bệnh viện trong thành phố Toronto, thượng nghị sĩ  Hoa Kỳ, ông Bernie Sanders đã phát biểu tại hội trường  đại học Toronto.

Những khán giả muốn dự khán cuộc phát biểu của người thượng nghị sĩ này đã phải mua vé vào cửa, và số vé đã được bán hết không còn một chỗ trống.

Người thượng nghị sĩ, từng ra tranh chức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã lên tiếng ca ngợi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada, nhưng ông cũng nhận là chương trình chăm sóc sức khỏe của Canada không phải là 100 phần trăm hoàn hảo.

Thượng nghị sĩ  Sanders cũng nói là không một quốc gia nào  trên thế  giới có một chương trình săn sóc sức khỏe hoàn thiện.

Một trong những đặc điểm của chương trình chăm sóc sức khỏe của Canada là chính quyền Canada đã chăm sóc sức khỏe cho toàn thể cư dân, mà chi phí của việc chăm sóc này chỉ bằng một nửa chi phí chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên thượng nghị sĩ  Sanders cũng  nhận là  các chương trình  cung cấp dược phẩm và các dịch vụ nha khoa đang có những khó khăn ở cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada.

Cũng theo ông thượng nghị sĩ thì có nhiều người nghèo ở Mỹ  và Canada đã không đi chăm sóc răng vì không có tiền, mà việc chăm sóc răng cũng là một phần trong việc chăm sóc sức khỏe cho dân chúng.

Trong những ngày qua, thượng nghị sĩ Sanders đã đến thăm viếng ba bệnh viện ở thành phố Toronto, để  tìm hiểu về chương trình bảo hiểm  y tế của Canada.

Ông cũng cho biết là ông sẽ mang những điều ông học hỏi được trong chuyến viếng thăm này, tường trình lại tại quốc hội  Hoa Kỳ và cho những cư dân Mỹ.

Thượng nghị sĩ Sanders đang nỗ lực tìm cách  thông qua dự luật “Medicare for All”, dự luật  bảo vệ sức khỏe cho người Mỹ, với những điều ông học hỏi thêm từ chương trình bảo hiểm y tế của Canada.

More Stories...