Một thiếu niên ở thành phố Winnipeg lại đoạt giải trồng quả bí ngô lớn nhất.

Winnipeg, Manitoba: Trong cuộc thi trồng quả bí ngô lớn diễn ra ở thành phố Winnipeg hôm thứ bảy ngày 1 tháng 10, thiếu niên Milan Lukes là người tranh giải có quả bí ngô lớn nhất. Đây là năm thứ nhì liên tiếp, mà em Milan Lukes mới có 14 tuổi, đã hạ những nhà nông nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn em trong cuộc tranh tài.

Quả bí ngô của em trồng quá lớn và quá nặng, đến nỗi cái cân của ban giám khảo đã không thể cân nổi: cân báo hiệu “error” tức là quả bí ngô của em Luke đã vượt qua ngoài vòng cân.

Người ta phải dùng xe vận tải, chở quả bí ngô đến một đài chứa hạt (grain elevator), để dùng cân nhờ của cơ sở này.

Quả bí ngô của em Lukes nặng 1,389 cân Anh ( hay 630 ký lô)

Em Milan Lukes bắt đầu trồng bí ngô từ năm em mới có 11 tuổi. Sau vài năm không thành công, em đã chiếm giải nhất trong vòng hai năm qua, trong cuộc thi bí ngô tại thành phố Winnipeg.

Em Milan Lukes cho biết, em bắt đầu trồng bí ngô vào ngày 24 tháng 4, với những hạt giống nhỏ xíu. Chỉ trong vòng vài tháng mà những hạt nhỏ đã biến thành những quả bí ngô nặng ký.

Sau khi thắng giải, em Lukes sẽ để quả bí ngô trước cửa nhà ở thị trấn St Nobert, ngoại ô thành phố Winnipeg. Em Lukes sẽ khoét ruột quả bí, lấy những hột giống.. và quả bí ngô lớn này cuối cùng sẽ bị các con nai từ rừng ra ăn hết.

Em Lukes cũng cho biết, năm tới là năm cuối em trồng bí ngô tranh giải, vì những năm tới em sẽ bận rộn cho việc học của những năm trung học, và không có thì giờ rảnh nữa.

Tin tức khác...