Một tay xì phé gốc Việt đoạt giải Master Classic of Poker.

Amterdam, Hòa Lan: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 11, thì thêm một tay xì phé gốc Việt vừa đoạt thêm một giải xì phé quốc tế.
Ông Toan Nguyễn là một người Hòa Lan gốc Việt đã hạ ông Eyal Eshkar, một tay xì phé gốc Do Thái, để đoạt giải 1,500 Progressive Bounty, một trong những giải xì phé của the Master Classics of Poker.
Số tiền mà tay xì phé Toan Nguyễn đoạt giải khoảng 80 ngàn Mỹ kim.

Tin tức khác...