Một phần nhân viên của trường đại học York sẽ trở lại làm việc.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo thì khoảng 1 ngàn nhân viên gồm những giám đốc và một số những nhân viên giảng dậy của trường đại học York, thỏa thuận trong một hợp đồng với trường đại học này, quay lại làm việc trong ngày thứ hai 18 tháng 6.
Tuy nhiên vẫn còn khoảng 2 ngàn nhân viên gồm các phụ tá giáo sư và sinh viên bậc hậu đại học được công việc giảng dạy, và trực thuộc hai nghiệp đoàn nhân viên khác, vẫn còn đình công.
Các sinh viên của trường đại học York đã không lạc quan lắm về hy vọng họ sẽ được quay lại trường hoàn tất khóa học lỡ dỡ.
Cuộc đình công của 3 ngàn nhân viên trường đại học York đã kéo dài trên 15 tuần lễ, và đã khiến nhiều sinh viên năm cuối đã không thể tốt nghiệp theo dự trù.

Tin tức khác...