Một nữ tư lệnh một sư đoàn bộ binh Hoa Kỳ đầu tiên

Hoa Thịnh Đốn: Bà Laura Yeager, một nữ chuẩn tướng từng là tư lệnh phi đoàn trực thăng Black Hawks trong cuộc chiến ở Iraq, đã được bổ nhiệm là tư lệnh sư đoàn vệ binh quốc gia 40.
Lễ bàn giao chức vụ tư lệnh sư đoàn 40 sẽ được tổ chức ở căn cứ tại thành phố Los Alamitos, tiểu bang California.
Chuẩn tướng Yeager sẽ thay thế thiếu tướng Mark Malanka, trong việc chỉ huy trên 10 ngàn binh sĩ của sư đoàn này.
Chuẩn tướng Yeager là một nữ tư lệnh đầu tiên của một sư đoàn bộ bình Hoa Kỳ.

Tin tức khác...