Một nữ luật sư người Việt ra tranh cử dân biểu tiểu bang Massachusetts

Boston: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 18 tháng 4, một nữ luật sư gốc Việt, bà Trâm Nguyễn, một luật sư của tổ chức the Greater Boston Legal Services đã loan báo là bà sẽ ra tranh cử chức dân biểu tiểu bang Massachusetts, đại diện cho khu vực 18th Essex.
Khu vực này hiện do dân biểu Jim Lyons của đảng Cộng Hòa đại diện từ năm 2010 cho đến nay.
Bà Trâm Nguyễn sẽ là một phụ nữ Việt đầu tiên ra tranh cử ở tiểu bang Massachusetts.
Bà Nguyễn tỵ nạn đến Hoa Kỳ vào năm bà 5 tuổi cùng với gia đình và hiện ở thành phố Andover.

Tin tức khác...