Một nha sĩ về hưu, đóng đồ mộc giúp cho những bệnh nhân ung thư

Ottawa: Trong vòng 4 thập kỷ, nha sĩ Sam Lewinshtein ở thành phố Ottawa đã dùng dụng cụ nhổ răng, trám răng cho bệnh nhân.
Bây giờ về hưu, nha sĩ Lewinshtein vẫn dùng sự khéo tay, thay vì để sửa chữa răng cho bệnh nhân, thì làm đồ mộc giúp các bệnh nhân bị bệnh ung thư.
Những bệnh nhân ung thư, khi đi hóa trị và vì phản ứng của thuốc, tóc của họ rụng hết và họ phải đội tóc giả.
Nha sĩ Lewsinshtein đã hì hục đóng 150 chân gỗ dùng để treo những bộ tóc giả cho những người bị ung thư.
Nha sĩ Lewsinshtein đã nói với các phóng viên đài CBC là ông và những người bạn ông đã tìm cách giúp những bệnh nhân ung thư, làm cho họ sung sướng và thêm vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống của những người này.

Tin tức khác...