Một nhà mạnh thường quân tặng trường đại học McGill 200 triệu dollars.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 2, một nhà mạnh thường quân đã tặng cho trường đại học McGill một số tiền lớn nhất từ trước đến nay cho một trường đại học ở Canada.
Tổ chức từ thiện McCall McBain dưới danh nghĩa của hai ông bà John and Marcy McCall McBain đã tặng cho trường McGill số tiền 200 triệu dollars.
Ông John McCall McBain là người sáng lập ra đại công ty quảng cáo Trader Classifield Media.
Theo bà viện trưởng trường đại học McGill, bà Suzanne Fortier, thì một phần số tiền được trao tặng, sẽ được trường đại học này dùng trao giải học bổng cho sinh viên hàng năm.
Sẽ có 75 học bổng toàn phần hàng năm cho các sinh viên bậc cử nhân và bậc tốt nghiệp

Tin tức khác...