Đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ bị ngập dần ?

Saigon: Kết quả của những cuộc nghiên cứu được công bố hôm thứ sáu ngày 15 tháng 2 cho thấy là có những nguy cơ toàn thể vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể bị ngập dần xuống nước biển?
Các nhà khảo cứu của trường đại học Utrech ở Hòa Lan đã công bố những kết quả nghiên cứu cho là việc hút nước ngầm quá nhiều trong khu vực, cũng như việc lấy cát bồi và ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường khiến mực nước biển gia tăng, sẽ khiến toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam sẽ ngập nước biển vào năm 2100?
Vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi có 18 triệu người Việt sinh sống và là nơi sản xuất một nửa số lương thực cần dùng cho Việt Nam sẽ có thể trở thành một vùng nước biển ngập mênh mông trong những năm sắp tới.
Theo những công bố thì các công ty làm nước chai, đã hút nước ngầm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với một số lượng nước lên đến 25 triệu lít nước một ngày.
Qua những cuốn truyện của nhà văn Sơn Nam như Hương Rừng Cà Mau, người ta đã thấy những chí hướng mạnh mẽ của những người Việt, tản ra cư ngụ ở những vùng sát biển, trồng tràm để lấn đất dần ra ngoài biển.
Tuy nhiên những nỗ lực của cha ông chúng ta có thể đã không thắng nổi những thiên tai, những thay đổi của môi trường và sẽ có nhiều người Việt phải tìm nơi sinh sống khác trong tương lai?

Tin tức khác...