Một người Việt trúng số 65 triệu dollars ở Canada

Calgary, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 11, một người Việt ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta đã trở nên một trong những người trúng số độc đắc lớn nhất ở Canada.
Ông Trịnh Tài ở thành phố Calgary đã ra lãnh số tiền trúng lô độc đắc loại Lotto Max với số tiền là 65 triệu dollars: một trong những lô trúng lớn nhất từ xưa đến nay ở Canada.
Ông Trịnh Tài năm nay 63 tuổi, đã trúng lô độc đắc kỳ xổ diễn ra vào ngày 4 tháng 10.
Ông Tài cho biết mỗi ngày ông ta đều ghé qua một cây xăng Shell trong thành phố mua cà phê và mua một vé Lotto Max và mua với những số để cho máy chọn tự do. Như thế một tuần ông ta đã bỏ ra 35 dollars mua vé số?
Ông cũng chẳng tiết lộ cho ai và ngay cả người thân là ông trúng số, cho đến gần đây.
Ông Tài là một trong những thuyền nhân Việt được đến định cư ở Canada vào năm 1980. Ông Tài cũng chưa biết ông sẽ dùng số tiền trúng làm gì và hiện để số tiền này trong ngân hàng.
Một vé số khác trúng 50 triệu dollars xổ vào tháng 8, và có người trúng ở Calgary, nhưng cho đến nay người trúng số vẫn chưa ra nhận tiền.

Tin tức khác...