Một người Mỹ từ chối không chịu chủng ngừa, chết vì covid 4 ngày sau đó.

Los Angeles: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 24 tháng 7, một người Mỹ từ chối không chịu đi chủng ngừa, đã chết vì covid 4 ngày sau đó.
Bốn ngày trước khi chết, ông Stephen Harmon 34 tuổi đã viết trên mạng Twitter là ” nếu mà bạn không có lòng tin là Chúa sẽ chữa lành bệnh covid cho ông ta hơn là phải dùng máy trợ thở, thì hãy xéo ngay ra khỏi phòng cấp cứu ông ta đang nằm”
Nhưng vào ngày thứ tư tuần trước, bệnh tình của ông Harmon trỡ nên trầm trọng và ông này đã nhận sử dụng máy trợ thở.
Cái lời nhắn cuối cùng của ông Harmon này là cuối cùng không còn cách nào hơn là ông ta phải dùng máy trợ thở, ông ta xin mọi người cầu nguyện cho ông ta vì ông không biết là lúc nào ông sẽ tỉnh?
Ông ta chẳng tỉnh và đã đi một chuyến tàu suốt về Thiên Đàng?
Theo bác sĩ Oren Friedman của bệnh viện Cedar Sinai thì hầu như tất cả những bệnh nhân bị covid và phải nằm trong bệnh viện Hoa Kỳ hiện giờ là những người chưa chủng ngừa.
Ông Harmon là một tín đồ của nhà thờ Hillsong ở thành phố Los Angeles.
Ông Brian Houston người sáng lập ra nhà thờ Hillsong đã viết trên Instagram là ông Harmon là một bổn đạo rất rộng rãi trong việc đóng góp tài chánh cho nhà thờ. Đồng thời ông Houston cũng nói thêm là việc chủng ngừa covid hay không là quyền tự do của những bổn đạo trong nhà thờ của ông.

Tin tức khác...