Một người đàn ông chạy 10 cuộc chạy việt dã, ở 10 tỉnh bang trong vòng 10 ngày liên tiếp.

St John’s, Newfoundland: Theo gót của Terry Fox, một người đàn ông ở tỉnh bang Quebec dự định sẽ chạy marathons trên toàn Canada. Thay vì đi bộ và đi từ đông sang tây như Terry Fox 38 năm trước, ông Patrick Chalebois đã dự định sẽ chạy 10 cuộc chạy việt dã: mỗi cuộc chạy dài 42 cây số, trong 10 ngày liên tiếp qua 10 tỉnh bang khác nhau, để quyên tiền cho các cuộc khảo cứu y khoa, cho Terry Fox Foundation và cho các cuộc khảo cứu bệnh ung thư.
Trong hôm thứ bảy ngày 19 tháng 5, ông Chalebois đã bắt đầu cuộc chạy marathons bằng cuộc chạy đầu tiên ở thành phố St John’s, tỉnh bang Newfoundland, nơi cực đông của Canada.
Ông Chalebois ở thành phố Trois Rivieres, tỉnh bang Quebec đã nói là nếu Terry Fox đã làm được thì ông cũng sẽ bắt chước chạy bộ vòng quanh Canada.
Sau cuộc chạy marathons ở tỉnh bang Newfoundland, ông sẽ bay ngay sang Haifax để bắt đầu cuộc chạy thứ nhì, và cuộc chạy cuối cùng thứ 10 sẽ diễn ra ở công viên Stanley trong thành phố Vancouver.

Tin tức khác...