Hàng ngàn sinh viên du học tràn ngập thành phố Windsor

Windsor, Ontario: Trong cuộc tranh cử nghị viện tỉnh bang Ontrario kỳ này, có một vấn đề đang được bàn cãi giữa ứng cử viên của hai đảng NDP và Bảo Thủ Cấp Tiến là việc có quá nhiều sinh viên du học đến thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario.
Riêng chỉ có trường cao đẳng St Clair không thôi, đã có trên 3 ngàn sinh viên, không tính đến số sinh viên du học ở các trường cao đẳng khác trong thành phố và ở trường đại học Windsor.
Số sinh viên nhập học trường cao đẳng St Clair sẽ gia tăng gần gấp đôi lên đến 5 ngàn sinh viên ngoại quốc trong khóa học mùa thu sắp đến.
Với số sinh viên ngoại quốc gia tăng, chính quyền thành phố Windsor đã gặp khó khăn trong việc cung ứng nhà cửa cho sinh viên và những dịch vụ khác như phương tiện chuyên chở công cộng.
Với những giới hạn trong việc thâu nhận sinh viên du học của chính quyền Mỹ hiện nay, số sinh viên ngoại quốc chọn Canada làm nơi học tập đã gia tăng cao trong những năm qua.
Hiện nay theo những ước tính thì có khoảng 15 phần trăm số sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng ở tỉnh bang Ontario là những sinh viên ngoại quốc.
Những sinh viên ngoại quốc chọn Canada làm nơi du học với hy vọng là sẽ có thể được ở lại Canada sau khi tốt nghiệp.

Tin tức khác...