Một người đã chia cho bạn một nửa số 22 triệu dollars tiền trúng số, vì một lời hứa từ 30 năm trước.

Wisconsin, Hoa Kỳ: Người xưa thường có nói ” Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” ( một lời đã nói, bốn ngựa cũng khó mà theo kịp). Lời đã hứa như “đinh đóng cột” và điều này cũng quá đúng cho hai người bạn ở tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ.
Vào năm 1992, 30 năm trước, ông Tom Cook đã điện thoại giao ước với ông bạn Joe Feeney là nếu một trong hai người trúng số độc đắc Powerball, thì người trúng sẽ chia cho người kia một nửa.
Lời hứa của ông Tom Cook đã được thực hiện khi mới đây ông Cook trúng số 22 triệu Mỹ kim.
Ông Cook đã chia cho người bạn Feeney một nửa: 22 triệu Mỹ kim là tiền sẽ được chia đều cho người trúng trong 25 năm, nhưng nếu người này muốn lấy ngay tiền mặt thì chỉ còn 16.7 triệu Mỹ kim. Sau khi phải đóng thuế lợi tức, ông Cook và ông Feeney mỗi người lãnh về 5.7 triệu Mỹ kim.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email