Một lính cứu hỏa chết khi chữa cháy rừng ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng 7, một lính cứu hỏa đã chết trong khi tham dự chữa những đám cháy rừng ở tỉnh bang Ontario.
Người lính cứu hỏa này là ông Jerry Gadwa, 51 tuổi, một lính cứu hỏa ở tỉnh bang Alberta, đã đến tỉnh bang Ontario , trợ giúp việc chữa những đám cháy rừng lớn đang hoành hoành.
Theo những tin tức thông báo thì nạn nhân đã chết trong hôm thứ năm, trong khi đang chữa cháy ở Red Lake.
Chính quyền tỉnh bang Ontario đã không cho biết nguyên nhân của cái chết, nhưng thân nhân của người lính cứu hỏa này xác nhận là ông ta có những tiển sử về bệnh tim.
Cái chết của người lính cứu hỏa Gadwa đang được bộ lâm sản tỉnh bang Ontario điều tra.
Bà thủ hiến Rachel Notley của tỉnh bang Alberta cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Gadwa.
Tưởng cũng nên nói thêm là hiện có 39 đám cháy rừng lớn đang diễn ra ở tỉnh bang Ontario và nhiều đám cháy đã không thể ngăn cản được.

Tin tức khác...