Một hải quân đại tá người Mỹ gốc Việt được đề nghị vinh thăng phó đề đốc.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 6, một hải quân đại tá người Mỹ gốc Việt ,sẽ được vinh thăng phó đề đốc.
Tên của đại tá Nguyễn Từ Huấn, đã nằm trong danh sách của ủy ban quân lực thượng viện Hoa Kỳ, đề nghị vinh thăng.
Nếu được tổng thống Trump phê chuẩn, phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn sẽ là vị tướng hải quân gốc Việt đầu tiên và là vị tướng thứ tư gốc Việt trong quân lực Hoa Kỳ.
Đại Tá Huấn hiện là chỉ huy trưởng và giám đốc Bộ Chỉ Huy Hệ Thống Hải Quân Biển Chương Trình Trừ Bị (NAVSEA). Ông chỉ huy và yểm trợ hơn 2,000 sĩ quan và thủy thủ trừ bị của chương trình NAVSEA. Ông cũng có trách nhiệm chương trình tuyển mộ, huấn luyện, phát triển binh nghiệp và điều động công tác cho các sĩ quan trừ bị ngành kỹ sư cho Sĩ Quan Trực Hải Quân Mỹ Trừ Bị (ED).
Đại Tá Huấn bắt đầu đảm nhiệm chương trình ED năm 1993. Ông tốt nghiệp Đại Học Oklahoma State năm 1981 với bằng Cử Nhân Kỹ Sư Điện (EE); tốt nghiệp Cao Học Kỹ Sư Điện Tử Đại Học Southern Methodist, và Cao Học Kỹ Sư ngành sản xuất (Manufacturing) Đại Học Purdue; và Cao Học Kỹ Thuật Thông Tin và Nhu Liệu ưu hạng từ Đại Học Carnegie Mellon University năm 2008. Ông cũng hoàn tất chương trình Chỉ Huy Tham Mưu tại Đại Học Cornell University năm 2011.

Tin tức khác...