Tổng thống Trump hủy bỏ việc đánh thuế hàng hóa đến từ Mễ Tây Cơ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 6 thì tổng thống Trump đã tweet là ông ta sẽ tạm ngưng việc đánh 5 phần trăm thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Mễ Tây Cơ, sau khi hai quốc gia đã đi đến một thỏa thuận ngăn cản số người di dân lậu tràn vào Mỹ qua ngã biên giới.
Theo ông Trump thì chính quyền Mễ đã đồng ý tìm biện pháp ngăn chận làn sóng những người Nam Mỹ đến Mễ và tìm đường vào Mỹ.
Chính quyền Mễ sẽ nhận lại những di dân lậu sau khi có những phán quyết của cơ quan di dân Mỹ và sẽ gửi quân đội đến biên giới Guatemala ngăn chận số di dân vượt biên giới vào Mễ.

Tin tức khác...