Một gia đình hươu có sừng lớn, sống chung hòa bình với người.

Calgary: Một gia đình huơu có sừng lớn , moose, đã sống chung hòa bình với cộng đồng Tuscany ở trong thành phố Calgary.
Gia đình moose này sống trong khu vực Tuscany đã hơn 1 năm, và sống thân thiện rất gần những nhà cửa của cư dân.
Những cư dân trong vùng đã dành chỗ cho gia đình moose ở.
Theo cô Terry Lindgren, thì trong thời gian 8 năm cô sống trong khu vực Tuscany 8 năm qua, từng thấy những con moose qua lại, nhưng chưa bao giờ thấy những con moose ở khoảng cách gần như là những con moose trong gia đình này:cô có thể nhìn thấy con moose nhỏ, ăn lá cây ngay trong bụi cây cách cửa nhà của cô có chừng 60 cm.
Cô Terry cũng cho biết cô thường thấy con moose mẹ dẫn con moose con đủng đỉnh đi dạo.
Những con moose này dường như không sợ người mà người cũng không đuổi chúng.
Theo nghị viên Ward Sutherland của thành phố Calgary, thì chính quyền thành phố sẽ không tìm cách tống khứ những con moose này đi, nếu chúng không tỏ ra dữ tợn với người.

Tin tức khác...