Một đoạn xa lộ 405 được đặt tên cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương và đại diện các đoàn thể Quân Cán Chính VNCH đã đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để tưởng niệm và vinh danh cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, nguyên hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Binh và Quả Phụ VNCH nhân ngày Giỗ đầu của bà.
Buổi lễ được anh chị em trong Hội H.O.Cứu Trợ Thương Binh và Quả Phụ VNCH tổ chức với sự hỗ trợ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam và Tây Bắc Hoa Kỳ.
Nhiều vị dân cử và quan khách trong các thành phố Westminster, Garden Grove và quận hạt Orange County đã đến tham dự.
Đặc biệt trong lễ tưởng niệm này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã chuyển Nghị Quyết Vinh Danh của Quốc Hội tiểu bang California qua quyết định đặt tên bà trên một đoạn xa lộ 405 (khoảng từ Brookhurst đến Magnolia) là “Lieutenant Colonel Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Disabled Veteran Memorial Highway.”

Tin tức khác...