Một đầu bếp làm trên 800 ổ bánh mì, giúp người nghèo trong thời đại dịch

Toronto: Bà Erin Socall, 46 tuổi nguyên là một đầu bếp trưởng cũa một công ty tư, đã mất việc vào ngày 13 tháng 3 vì đại dịch COVID-19.
Một ngày sau khi bị mất việc, bà đầu bếp trưởng này quyết định làm một cái gì đó giúp người nghèo đang gặp cơn khó khăn trong thời đại dịch.
Trong vòng liên tiếp 3 tháng sau, bà Socall đã nướng những ổ bánh mì, và gửi tặng cho những người nghèo trong vùng đại thủ phủ Toronto, có ngày bà nướng đến 40 ổ bánh.
Bà đăng trên Facebook là có ai cần bánh mì miễn phí và nhận được cả hàng chục điện thư trả lời.
Bà đầu bếp này đã dậy hàng ngày từ 6 giờ sáng, làm từ 12 cho đến 18 ổ bánh, và sau đó đem đến đặt ở cửa của những người nghèo cần bánh.
Hành động từ thiện của bà Socall được thêm sự hỗ trợ của tổ chức chia sẻ thực phẩm cộng đồng: tổ chức này thiết lập GoFundMe để lấy tiền cho bà Socall mua nguyên liệu và tiền xăng.
Với số người muốn bánh mì miễn phí gia tăng, bà Socall đã phải dậy từ 3 giờ sáng và nướng bánh cho đến 12 giờ trưa, trước khi đem những ổ bánh đi giao đến cửa cho những người nghèo.

Tin tức khác...