Một công ty xây cất cho mỗi nhân viên $20,000 làm tiền đặt cọc mua nhà.

Toronto: Công ty C.F.Crozier & Associates, một công ty xây cất nhà cửa và các cơ sở thương mại ở tỉnh bang Ontario, có trụ sở chính ở thành phố Collingwood, đã cho biết là công ty này sẽ cho các nhân viên chưa có nhà, một số tiền là $20,000 làm tiền down.
Ông Nick Mocan, chủ tịch công ty xây cất này nói là công ty này cho tiền cho nhân viên mua nhà, nhằm giúp cho những người này có thêm phương tiện,trong một thị trường nhà cửa quá nóng.
Ông chủ tịch cũng nói thêm là việc cho tiền sẽ giúp công ty ông duy trì những nhân viên có khả năng, không để những công ty khác chiếm mất.
Tại vùng Simcoe nơi công ty của ông Mocan đặt đại bản doanh, giá nhà đã gia tăng 40 phần trăm trong vòng 1 năm, tính đến tháng 5 năm nay 2021.
Việc cho tiền cũng có vẻ không công bằng cho những nhân viên đã mua nhà rồi!

Tin tức khác...