Một công ty địa ốc Canada bỏ thêm tiền đầu tư vào những thương xá ở Hoa Kỳ

Toronto: Một công ty địa ốc ở Canada tiếp tục bành trướng sang Hoa Kỳ.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 11, công ty địa ốc Brookfield Property Partners LP ở thành phố Toronto đã mua lại những cổ phiếu mà ngân hàng JP Morgan trên 4 khu thương xá lớn ở Hoa Kỳ.
Chi phí để mua lại sở hữu chủ của bốn khu thương xá này lên đến 3.2 tỷ Mỹ kim.
Công ty địa ốc Brookfield Property tiếp tục bành trướng, mua lại các khu thương xá lớn ở Hoa Kỳ.
Bốn khu thương xá là the Perimeter Mall ở Atlanta, Park Meadows ở Denver, Towson Town Center ở Maryland và the Shops ở Merrick Park trong thành phố Coral Gables, tiểu bang Florida.

Tin tức khác...