Bệnh tiểu đường ngày một lan tràn trên thế giới

Paris, Pháp: Theo bản công bố của tổ chức thế giới chuyên chú vào bệnh tiểu đường, the International Diabetes Federation (IDF) vừa được phổ biến thì hiện nay có khoảng 460 người trên thế giới bị bệnh tiểu đường, hay cứ 1 trong số 11 những người trưởng thành đã bị bệnh này.
Tổ chức nghiên cứu IDF cũng cho biết là rất nhiều người có bệnh tiểu đường, nhưng không biết.
Cũng theo tổ chức IDF thì theo những ước tính, số người bị bệnh tiểu đường sẽ gia tăng lên đến 578 triệu người vào năm 2030 và sẽ lên đến 700 triệu người vào năm 2045, và sẽ gây ra những khó khăn trong viêc chữa trị cho số bệnh nhân này: bệnh tiểu đường hiện nay là một trong số 10 bệnh có số tử vong cao nhất.
Những biến chứng của bệnh tiểu đường bao gồm bị đau tim, bị đột quỵ, cùng những bệnh nguy hiểm khác, làm giảm tuổi thọ và gây tốn kém trong lãnh vực tài chánh.
Phần lớn những người bị bệnh tiểu đường loại 2, là bệnh mà nguyên nhân gây ra bệnh là tình trạng nặng cân quá khổ và những yếu tố về cách sống của người này khi còn trẻ và khi ở tuổi trưởng thành.
Cũng theo những ước tính của tổ chức IDF thì chi phí chữa trị cho những người bị bệnh tiểu đường trên thế giới trong năm 2019 ở mức 760 tỷ Mỹ kim.
Cũng theo tổ chức IDF thì số người bị bệnh tiểu đường ở Việt Nam cũng ngày một gia tăng: sẽ có khoảng 6.3 triệu người Việt Nam bị bệnh tiểu đường vào năm 2045, nhiều hơn số người già trong năm đó.

Tin tức khác...