Một công ty cần sa Hoa Kỳ mua lại một công ty trồng cần sa ở Canada.

Ohio: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 22 tháng giêng, công ty trồng cần sa Green Growth Brands ở tiều bang Ohio, Hoa Kỳ đã chính thức loan báo mua lại toàn bộ cổ phiếu của công ty trồng cần sa Aphria ở Canada.
Công ty Green Growth Brands sẽ hoán đổi mỗi cổ phiếu của công ty Aphria lấy 1.5714 cố phiếu của công ty Green Growth và trị giá tổng cộng của việc mua lại toàn bộ công ty trồng cần sa Aphria lên đến 2.8 tỷ Gia kim.

Tin tức khác...