Canada đứng hàng đầu thế giới về phẩm chất của đời sống.

New York: Theo bản tường trình hàng năm về các quốc gia tốt nhất trên thế giới của báo the U.S. News and World Report, phổ biến trong hôm thứ tư ngày 23 tháng giêng, thì trong ba năm liên tiếp, Thụy Sĩ là quốc gia tốt nhất trên thế giới cho việc sinh sống ( best country).
Báo U.S. News and World Report đã xếp đặt những nơi có cuộc sống tốt nhất trên thế giới, dựa vào những sự lựa chọn về văn hóa, kinh tế, thương mại , cũng như về phẩm chất của đời sống ( quality of Life).
Nhưng nếu nói riêng về phẩm chất của đời sống thì Canada đứng hàng đầu.
Báo U.S. News and World Report đã sắp xếp dựa theo 20,300 ý kiến gửi về của những cư dân ở 36 quốc gia trên thế giới.
Bản sắp xếp bao gồm 80 quốc gia hàng đầu.
5 quốc gia tốt nhất trên thế giới theo thứ tự là Thụy Sĩ, Nhật, Canada, Đức và Anh.
Nếu nói về phẩm chất của cuộc sống thì ba quốc gia đứng hàng đầu theo thứ tự là Canada, Thụy Điển và Đan Mạch.
3 quốc gia có quyền lực hàng đầu theo thứ tự là Hoa Kỳ, Nga và Trung quốc.
3 quốc gia đứng đầu về giáo dục là Anh, Hoa Kỳ và Canada.
3 quốc gia tốt nhất cho những người hưu trí là Tân Tây Lan, Thụy Sĩ và Úc Đại Lợi.

Tin tức khác...