Một con nai có thai, bị tên bắn xuyên qua đầu nhưng vẫn sống.

Vancouver Island:  Bà  Heather Bertrand, một cư dân cư ngụ trong vùng Vancouver Island, tỉnh bang B.C. thường thấy một con nai có thai, đến vườn sau nhà của bà.

Tuy nhiên trong hôm thứ ba ngày 6 tháng 6 vừa qua, con nai này đến, với một mũi tên xuyên qua đầu, nhưng con nai vẫn sống.

Hiển nhiên là có một tay săn nai bất hợp pháp, đã  dương cung bắn con nai này, nhưng rất may là không trúng vào chỗ hiểm, nên tuy bị bắn tên vào đầu  mà con nai vẫn sống.

Sáng hôm thứ tư, bà  Bertrand lại thấy con nai có mũi tên trên đầu, dẫn theo một con nai con: con nai này vừa sinh con.

Các viên chức của cơ quan bảo trì thiên nhiên  đang tìm cách bắn thuốc tê vào con nai này, để gỡ mũi tên ra. Tuy nhiên vì con nai  mới sinh con, họ phải chờ một thời gian cho con nai con đủ lớn, có thể tự sống một mình, trước khi bắn thuốc tê, gỡ mũi tên ra cho con nai mẹ.

Được biết tiền phạt tối thiểu cho những kẻ săn lậu, khi bị bắt gặp, là $345 ở tỉnh bang B.C.

 

Tin tức khác...