Lãi suất nợ nhà của những loại nợ dưới tiêu chuẩn tăng cao.

Toronto:  Trong tháng tư vừa qua, có việc công ty tín dụng cho mượn tiền nợ nhà   Home Capital gặp những khó khăn: cơ quan đặc trách về nợ nhà liên bang đã mở cuộc điều tra về những tin là công ty Home Capital đã không kiểm soát kỹ các đơn xin mượn tiền nợ nhà.

Số người bỏ tiền đầu tư vào công ty này sút giảm, khiến công ty Home Capital không còn đủ tiền cho những người khác mượn nợ mua nhà, mà phần lớn là nợ nhà dưới tiêu chuẩn (subprime mortgage)

Chính vì thế, những người mượn nợ nhà dưới tiêu chuẩn đã phải mượn ở những công ty khác với mức lãi suất cao hơn.

Kể từ  tháng tư cho đến nay, mức lãi suất nợ nhà dưới tiêu chuẩn ở vùng thủ phủ Toronto gia tăng 1.5 phần trăm.

Những ngừoi đủ điều kiện thì mượn tiền ở các ngân hàng  lớn ở Canada với mức lãi suất thấp hơn.

Nhưng với giá nhà gia tăng vượt mức, thì đa số những người muốn mua nhà ở các vùng thủ phủ Toronto, Vancouver.. đều phải mượn thêm tiền nợ nhà với mức lãi suất cao.

 

More Stories...