Một con gà tây rừng quay lại thành phố Toronto

Toronto: Con gà tây rừng mái đã quay lại khu vực công viên Christie Pits theo như những tin tức loan báo hôm 30 tháng chạp năm 2018.
Những cư dân trong khu vực công viên Christie Pits , ở những đường Bloor Street W. và Ossington Avenue, đã thấy con gà tây rừng này vào những tháng đầu năm 2018.
Ông David Crane là người sống trong khu vực này với hai đứa con, đã nói là ông trông thấy con gà tây rừng này bay lượn qua lại ở sân sau của nhà ông ta.
Người ta đã đặt tên cho con gà này tên là Rose, và đã gây nhiều chú ý của cư dân trong vùng và của giới truyền thông.
Sau một thời gian vắng bóng, con gà tây lại đã quay lại vùng này trong những ngày qua.

Tin tức khác...