Một căn nhà ở thành phố Fort McMurray đã xuống giá trung bình $117,000

Fort McMurray, Alberta: Gía dầu sút giảm đã ảnh hưởng đến giá nhà ở thành phố Fort McMurray, nơi có nền kỹ nghệ chính là ngành khai thác dầu cát.

Theo hiệp hôi những nhà địa ốc Canada, the Canadian Real Estate Association, thì giá trung bình của một căn nhà ở thành phố  Fort McMurray đã giảm $117,000 trong vòng 1 năm, tính đến tháng 10 năm nay.

Gía nhà ở thành phố này đã giảm 20 phần trăm, với giá nhà trung bình ở  đây đã ở mức $468,199.

Số lượng nhà bán được cũng sút giảm 41 phần trăm.

Số lượng nhà bán trên toàn tỉnh bang Alberta cũng giảm 28.9 phần trăm trong vòng 1 năm qua.

Theo ông Doug Porter, kinh tế gia trưởng của công ty đầu tư BMO Capital Markets thì giá dần thô sút giảm, kéo theo sự suy thoái của nền kỹ nghệ địa ốc ở hai tỉnh bang Alberta và Saskatchewan.

Gía trung bình một căn nhà ở tỉnh bang Alberta đã giảm 3.8 phần trăm và còn ở mức $384,381, trong khi giá một căn nhà trung bình ở thành phố Calgary cũng xuống ở mức $444,535.

Gía một căn nhà trung bình ở Canada lại gia tăng 8.3 phần trăm và ở mức $454,976.

Tưởng cũng nên nói thêm là giá dầu thô đã giảm từ mức 104 Mỹ kim một thùng trong năm 2014 xuống còn ở mức 42 Mỹ kim một thùng như hiện nay.

More Stories...