Đồng Gia kim xuống đến mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 23 tháng 11, các quốc gia trong tổ chức sản xuất dầu hỏa OPEC đã nhóm họp. Nhiều viên chức trong tổ chức OPEC đã tiên đoán là giá dầu thô có thể  xuống đến mức 20 Mỹ kim một thùng, và đã khiến trị giá của đồng Gia kim sút giảm thêm.

Trị giá của đồng Gia kim trong ngày thứ hai đã xuống đến mức 1 Mỹ kim đổi được 1.345  Gia kim.

Đây là mức thấp nhất của đồng Loonie trong vòng 11 năm qua.

Tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì trị giá của đồng Loonie đã xuống đến mức gần đáy trên thị trường tiền tệ thế giới.

Nhiều chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là trị giá của đồng Gia kim sẽ lên ở lại ở mức 1.30 trong năm tới.

Một euro hiện đổi được  1.428 Gia kim, trong khi trị giá của đồng Bảng Anh cũng lên đến mức 2.0256 Gia kim.

More Stories...