Một bác sĩ chết vì covid ở phòng cấp cứu tỉnh bang Ontario

Toronto: Với số người lây nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện tăng cao, các bệnh viện ở tỉnh bang Saskatchewan đã không còn đủ chỗ trong các khu cấp cứu cho những bệnh nhân bị covid nặng.
Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền tỉnh bang Ontario, 28 bệnh nhân đang nằm trong các khu cấp cứu của các bệnh viện tỉnh bang Saskatchewan được chuyển qua các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario.
Tính cho đến ngày thứ hai 8 tháng 11, vẫn còn 24 bệnh nhân trong số 28 bệnh nhân từ Sakatchewan vẫn còn nằm ở các bệnh viện tỉnh bang Ontario.
Có hai bệnh nhân khỏe được chuyển trở lại Saskatchewan và hai người chết.
Trong số 2 bệnh nhân bị covid đã chết ở bệnh viện tỉnh bang Ontario, có một bác sĩ.
Bác sĩ Youssef Al Begamy là một bác sĩ gia đình và bác sĩ phòng cấp cứu ở thành phố Regina, tỉnh bang Saskatchewan, đã chết ở khu cấp cứu bệnh viện ở tỉnh bang Ontario.
Ông bác sĩ này đã được chuyển qua khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario hai tuần lễ trước đây.
Theo Facebook của hiệp hội những người Hồi giáo tỉnh bang Saskatchewan thì bác sĩ Begamy là một bác sĩ được cộng đồng những người Hồi giáo thương mến.
Ông bác sĩ người Hồi giáo này, làm ở phòng cấp cứu bệnh viện thành phố Regina, lại phải chuyển qua phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh bang Ontario, có thể là do bệnh trạng quá nặng và các phòng cấp cứu ở thành phố Regina không có những phương tiện chữa trị tối tân như ở các phòng cấp cứu tỉnh bang Ontario?

Tin tức khác...