Một bà mẹ không thể mang một lúc hai hài nhi lên phi cơ

Seoul, Nam Hàn:  Một bà mẹ người Canadians, với ba đứa con nhỏ hiện đang cư ngụ tại thành phố Seoul, Nam Hàn đã mua vé, dẫn ba đứa con nhỏ về tỉnh bang Prince Edward Island ở Canada để thăm bà ngoại 81 tuổi đang đau yếu.

Bà Tara Stemkoski mua bốn vé máy bay cho bà và ba đứa con: đứa lớn nhất mới có 5 tuổi, và hai đứa sinh đôi mới có  3 tháng. Ông chồng của bà phải đi đây đó làm việc và không thể cùng về, để cho một mình bà cáng đáng 3 đứa con thơ.

Nhân viên của hãng hàng không Air Canada đã cho bà biết, bà chỉ có quyền ôm một đứa bé trong lòng khi trên phi cơ, và hai đứa còn lại mà một trong hai đứa này mới có 3 tháng, phải ngồi riêng trên ghế. Tuy chỉ chiếm 3 chỗ nhưng bà  Stemkoski vẫn phải mua 4 vé.

Bà  Stemkoski cũng nói với nhân viên hãng hàng không Air Canada  là có thể bà sẽ có trở ngại vì có hai đứa mới có 3 tháng, nhưng nhân viên hãng Air Canada đã trấn an bà là mọi việc sẽ  tiến triển thuận lợi.

Nhưng khi bà  Stemkoski đưa ba đứa con ra phi trường Seoul thì sau khi phải chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, bà được thông báo là bộ giao thông Canada chỉ chấp nhận cho một hành khách có quyền mang theo một trẻ em dưới 2 tuổi, vì những lý do an toàn.

Phát ngôn viên hãng hàng không Air Canada đã xin lỗi và cho biết sẽ tìm cách cho gia đình bà Stemkoski về thăm bà ngoại ở Canada trong những ngày sắp tới, bằng cách cho thêm 1 vé miễn phí cho một người lớn tháp tùng theo bà Stemkoski với 3 đứa con nhỏ.

Tin tức khác...