Montréal xem xét cấm túi quảng cáo Publisac

Montréal sẽ tổ chức tham khảo ý kiến công chúng về việc sử dụng các loại plastic, bao gồm các chai sử dụng một lần, các ông hút bằng nhựa và các túi đựng các tờ quảng cáo (Publisac).

Montréal sẽ xem xét có thể cấm Publisac – loại túi ni-lông đựng các tờ quảng cáo hàng tuần và cuối cùng thường được cho vào thùng rác tái chế.

Khuyến cáo này được ghi trong tường trình của Ủy ban tài chánh và quản trị của thành phố về ngân sách Montréal năm 2019 vừa được Hội đồng thành phố thông qua.

Ủy ban nói rằng thành phố nên “đánh giá các chi phí tài chánh và môi trường của việc phân phối rộng rãi những túi Publisac”.

Chủ tịch ban chấp hành Benoit Dorais nói rằng thành phố nên nghiên cứu khảo sát vấn đề. Ông nói: “Đối với chúng ta đó là vấn đề thích đáng về môi trường cũng như xã hội”. Tuy nhiên chưa có qyết định nào được đưa ra.

Ủy ban môi trường của thành phố sẽ tổ chức các buổi tham khảo ý kiến công chúng tại Tòa thị sảnh vào đầu năm 2019 về vấn đề liên quan đến các loại plastic, bao gồm các chai sử dụng một lần, ống hút cũng như túi Publisac

Jean-François Parenteau, thành viên ban chấp hành đặc trách môi trường lưu ý rằng thành phố đã ấn định mục tiêu giảm 50 phần trăm rác thải và cũng giảm số rác tái chế.

Parenteau nói rằng cư dân Montréal lâu nay đã có thể yêu cầu quận cung cấp tấm nhãn “không nhận giấy quảng cáo” để dán ở cửa. Ông nói thành phố không có quyền cấm các túi đựng quảng cáo nhưng có quyền xếp đặt những gì có thể phân phát đến từng nhà.

Ông cho biết: “Chúng ta sẽ lắng nghe những gì người dân muốn và sau đó sẽ có quyết định”.

Katherine Chartrand, giám đốc truyền thông của Transcontinental – công ty phân phát Publisac – nói rằng công ty đã nhận được những cú điện thoại từ người tiêu thụ sau khi truyền thông đưa tin túi Publisac có thể bị cấm.

Khoảng 87 % người Québec đọc các tờ quảng cáo được phân phối tận cửa mỗi tuần, nó giúp các gia đình tiết kiệm. Chartrand nói: “Người dân sẽ có cơ hội nói những gì họ nghĩ và chúng tôi cũng sẽ nêu lên quan điểm của chúng tôi”.

Theo Transcontinental, có hơn 700.000 túi Publisac được phân phối đến tận nhà trong vùng Montréal.

Nhà nào có dán nhãn “không nhận giấy quảng cáo” trước cửa mà vẫn còn thấy những tờ quảng cáo, chủ nhà có thể thông báo cho 311. Công ty có thể bị phạt từ 200 đến 500 đô-la nếu vi phạm.

Tin tức khác...